Almanya Eğitim Danışmanlığı Tel: 0 212 543 58 06 Almanya Eğitim Danışmanlığı Whatsapp: 0 535 712 07 90

B1 – B2 Vize Başvurusu

Amerika Vize Başvurusu
  • Kullanıcı Puanları
8.8

Amerika Turistik Vize Başvurusu

Amerika Turistik Vize Başvurusu yapmak istiyorsanız bizi arayınız. Telefon : 0 212 543 58 06 veya 0 535 712 07 90

Sending
User Review
5 (5 votes)

B1 – Ticari Amaçlı Ziyaretçi Vizesi

Bu Ziyaretçi Vizesi, mesleki toplantılar veya konferanslar dahil olmak üzere ticari amaçlar için (B1) geçici olarak Amerika Birleşik Devletlerine giriş yapmak isteyen ve genel olarak altı aylık bir süre için verilen göçmen vizesi kapsamı dışında bir vize türüdür. Karşılıklılık ilkesinin izin vermesi durumunda, Konsolosluk Görevlisi B1/B2 vizesi vermeyi seçebilir.

Her aile üyesinin başvurusu ayrı olarak incelenir. Her aile üyesine, aile üyesinin sunduğu başvuru temelinde bireysel vize verilir.

Genel olarak, B1/B2 vizesine sahip adaylara çalışma ya da eğitim izni verilmez.

İstisna: Eğer katılımın amacı eğlence veya tatil ise, okula kayıt yaptıran aday B2 olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, seyahatin asıl amacı keyfi ise, yarı zamanlı dil kursu B2 olarak sınıflandırılabilir. Akademik programların sınıflandırılması Ic Guvenlik Bakanligi’nin sorumluluğundadır.

Kalma Süresi
Vizenin verilmesi Birleşik Devletlere giriş yapılabileceği garantisi anlamına gelmez. Gümrük Girişinde bulunan Gümrük ve Sınır Koruma Memurluğu (CBP) Görevlileri seyahat eden kişinin Birleşik Devletlere girip giremeyeceğine ve ne kadar süre kalmasına izin verileceğine karar verir. Vizenin geçerliliği, izin verilen kalma süresi ile ilişkili değildir; başvuran adayın vizesi 10 yıl geçerli olabilir, fakat izin verilen kalma süresi genelde 6 aydan fazla olmaz. Vizenin geçerliliği basit olarak, kişilerin Birleşik Devletlere seyahat edebilecekleri ve Birleşik Devletlere giriş başvurusunda bulunabilecek oldukları süredir.

B2 – Ziyaret veya Tıbbi Tedavi Amaçlı Ziyaretçi Vizesi

Tıbbi tedavi için geçici olarak Birleşik Devletlere girmek isteyen kişiler, göçmen vizesi kapsamı dışında bir vize türü ve altı ay geçerliliği olan Ziyaretçi Vizesini, kullanarak seyahat edebilirler.

Her aile üyesinin başvurusu ayrı olarak incelenir. Her aile üyesine, aile üyesinin sunduğu başvuru temelinde bireysel vize verilir.

Genel olarak, B1/B2 vizesine sahip adaylara çalışma ya da eğitim izni verilmez.

İstisna: Eğer katılımın amacı eğlence veya tatil ise, okula kayıt yaptıran aday B2 olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, seyahatin asıl amacı keyfi ise, yarı zamanlı dil kursu B2 olarak sınıflandırılabilir. Akademik programların sınıflandırılması Ic Guvenlik Bakanligi’nin sorumluluğundadır.

Kalma Süresi
Vizenin verilmesi Birleşik Devletlere giriş yapılabileceği garantisi anlamına gelmez. Gümrük Girişinde bulunan Gümrük ve Sınır Koruma Memurluğu (CBP) Görevlileri seyahat eden kişinin Birleşik Devletlere girip giremeyeceğine ve ne kadar süre kalmasına izin verileceğine karar verir. Vizenin geçerliliği, izin verilen kalma süresi ile ilişkili değildir; başvuran adayın vizesi 10 yıl geçerli olabilir, fakat izin verilen kalma süresi genelde 6 aydan fazla olmaz. Vizenin geçerliliği basit olarak, kişilerin Birleşik Devletlere seyahat edebilecekleri ve Birleşik Devletlere giriş başvurusunda bulunabilecek oldukları süredir.

Tıbbi tedavi için Birleşik Devletlere gitmek isteyen kişiler, aşağıdakileri temin etmelidir:

Tıbbi tedavinin nedenini ve adayın neden Birleşik Devletlere gitmeye karar verdiğini gösteren yerel doktor raporu ya da beyanı.

Birleşik Devletlerdeki tıbbi tedaviye ilişkin randevunun kanıtı; örneğin randevunun tarihi ve zamanı, , doktorun ismi ve adayın Birleşik Devletlerde ziyaret edeceği klinik ya da hastanenin adını gösteren belge.

Adayın alacağı tıbbi tedavi bedelinin tam veya tahmini tutarını gösteren Birleşik Devletlerdeki hastane ya da klinikten temin edilmiş bir yazı ya da diğer tür bir belge. İlgili yazı, doktor ücretlerini, hastane ücretlerini, anestezi ücretlerini ve tedavi için gerekli diğer tüm hizmetleri içermelidir.

Adayın ödeme şartlarını kabul ettiklerini ve bu yükümlülüklerin ifası için Birleşik Devletlere ait hiçbir fonunun kullanılmayacağını belirten Birleşik Devletlerdeki ilgili doktor ve/veya hastane tarafından gönderilen bir yazı.

Birleşik Devletlerinde alınacak tıbbi tedaviye ilişkin ücretlerin ödemesi için yeterli kaynak olduğuna dair kanıt. Bu miktara seyahat, konaklama, yemek ve benzeri durumlar için gereken ücretler de dahildir. Ayrıca, adaya eşlik eden her birey kendi seyahat giderlerini karşılayacak yeterli kaynağa sahip olmalıdır.